Garanția produselor

Orice produs achiziționat de pe site-ul www.milego.ro poate fi înlocuit în condițiile în care se face dovada că acestea au defecțiuni tehnice din producție.
MILEGO nu își asumă responsabilitatea să înlocuiască produsele deteriorate din vina clientului.
Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile.
Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu.